ประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงพัฒนาฯ ศึกษานิเทศก์( 23-09-2564 )
วันที่ 23 กันยายน 2564 ศึกษานิเทศก์ สอศ. ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อกำหนดข้อตกลงพัฒนางาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา อ่านต่อ...
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนโดยบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทย อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม 5( 19-09-2564 )
วันที่ 19 กันยายน 2564 มีตัวครูสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถานศึกษาเอกชนได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร,วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย,วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี,วิทยาลัยเ อ่านต่อ...
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนโดยบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทย อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม 4( 19-09-2564 )
วันที่ 18 กันยายน 2564 มีตัวครูสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถานศึกษาเอกชนได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์,วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ,วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี อ่านต่อ...
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนโดยบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทย อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม 3( 18-09-2564 )
วันที่ 17 กันยายน 2564 มีตัวครูสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถานศึกษาเอกชนได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี,วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์,วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์,โรงเรียนเทคนิคธุรกิจปากน้ำโพ,วิทยาล อ่านต่อ...
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนโดยบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทย อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม 2 ( 19-09-2564 )
วันที่ 16 กันยายน 2564 มีตัวครูสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถานศึกษาเอกชนได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย,วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน,วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย,วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริห อ่านต่อ...