ภาพกิจกรรม
ทำบุญศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 28-01-2565 )
วันที่ 27 มกราคม 2565 โดยการนำของ ผอ. ดร. สุดสาย ศรีศักดาและศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงานทุกคน ร่วมด้วยคณะศึกษานิเทศก์บำนาญ หลาย ๆ ท่านได้ร่วมทำบุญ โดยกิจกรรมเว้นระยะห่าง ตามที่ได้กำหนด ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ วก. บ้านตาก กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 28-01-2565 )
วันที่ 28 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams จำนวนครู 12 คน ครูจากวก. บ้านตาก โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ วอศ. นครสวรรค์ กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 27-01-2565 )
วันที่ 26 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams จำนวนครู 10 คน ครูจากวอศ. นครสวรรค์ โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ วท. กำแพงเพชร กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 25-01-2565 )
วันที่ 25 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams จำนวนครู 7 คน ครูจากวท. กำแพงเพชร โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ กลุ่ม Volunteer กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 22-01-2565 )
วันที่ 22 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams จำนวนครู 10 คน ครูจาก วอศ. เชียงใหม่ วอศ. นครสวรรค์ วอศ. สุโขทัย วอศ. แพร่ วก. วิเชียรบุรี วท. พะเยา ข้าราชการบำนาญ โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ วท. สงขลา กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 21-01-2565 )
วันที่ 21 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams วท.สงขลา จำนวนครู 9 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ วอศ. อุบลราชธานี กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 20-01-2565 )
วันที่ 20 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams วอศ. อุบลราชธานี จำนวนครู 9 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ วช. เพชรบูรณ์ กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 19-01-2565 )
วันที่ 19 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams วช. เพชรบูรณ์ จำนวนครู 9 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ วอศ. อุตรดิตถ์ กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 19-01-2565 )
วันที่ 18 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams วอศ. อุตรดิตถ์จำนวนครู 9 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศออนไลน์ วษท. พะเยา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 ( 17-12-2564 )
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 วษท. พะเยา จำนวน 6 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7 [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last