ภาพกิจกรรม
โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ( 21-07-2560 )
นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและศึกษานิเทศ นิเทศติดตามและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ( 17-06-2560 )
ท่าน ผอ.วิทยา ใจวิถีและคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง Active Learning ภาษาไทย + Office 365 ( 15-06-2560 )
ติดตามการจัดการเรียนฯ การใช้ active learning การใช้สื่อภาษาไทย และนิเทศการใช้ Office 365 ให้กับหัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ ณ วก.แม่สะเรียง วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศวิทยาลัยการอาชีพลอง Active Learning ภาษาไทย ( 15-06-2560 )
ติดตามการจัดการเรียนฯ การใช้ active learning สื่อภาษาไทย ณ วิลัยการอาชีพลอง จังหวัดแพร่ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศวิทยาลัยสารพัดพิษณุโลก Active Learning ภาษาไทย + Office 365 ( 15-06-2560 )
ติดตามการจัดการเรียนฯ การใช้ active learning สื่อภาษาไทย และนิเทศการใช้ Office 365 ให้กับตัวแทนครูสามัญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ. อิเล็กทรอนิกส์.คณะผู้บริหาร คณะครูทุกท่านที่มาร่วมรับการนิเทศในครั้งนี้ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศวิทยาลัยสารพัดแพร่ Active Learning ภาษาไทย ( 15-06-2560 )
ติดตามการจัดการเรียนฯ การใช้ active learning สื่อภาษาไทย วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ( 15-06-2560 )
ติดตามการจัดการเรียนฯ การใช้ active learning สื่อภาษาไทย รวมทั้งได้นิเทศการใช้ Office 365 ให้กับคุณครูที่สนใจจะนำ office 365 เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอน คณะผู้บริหาร คณะครู ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาละการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 15-06-2560 )
ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาละการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 30-05-2560 )
นายวิทยา ใจวิถีท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและคณะร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ( 30-05-2560 )
ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6 [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   >> | Last