ภาพกิจกรรม
นิเทศศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา ( 19-03-2565 )
วันที่ 18 มีนาคม 2565 นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดย ผอ.สุดสาย ศรีศักดา, อ.จารุณี มณีขัติย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ( 19-03-2565 )
วันที่ 17 มีนาคม 2565 นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดย ผอ.สุดสาย ศรีศักดา, อ.จารุณี มณีขัติย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ( 16-03-2565 )
วันที่ 16 มีนาคม 2565 นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดย ผอ.สุดสาย ศรีศักดา, อ.จารุณี มณีขัติย์และอ. นฤมล พรหมจักร์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมันและวิทยาลัยเทคโนโลยี ( 19-03-2565 )
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดย ผอ.สุดสาย ศรีศักดา, อ.จารุณี มณีขัติย์และอ. นฤมล พรหมจักร์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมันและวิทยาลัยทวีเอสซีอินเตอร์เนชั่นแนล ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ( 15-03-2565 )
วันที่ 14 มีนาคม 2565 นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดย ผอ.สุดสาย ศรีศักดา, อ.จารุณี มณีขัติย์และอ. นฤมล พรหมจักร์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ( 15-03-2565 )
วันที่ 11 มีนาคม 2565 นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดย ผอ.สุดสาย ศรีศักดา, อ.จารุณี มณีขัติย์และอ. นฤมล พรหมจักร์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก ( 15-03-2565 )
วันที่ 10 มีนาคม 2565 นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดย ผอ.สุดสาย ศรีศักดา, อ.จารุณี มณีขัติย์และอ. นฤมล พรหมจักร์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ( 10-03-2565 )
วันที่ 9 มีนาคม 2565 นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดย ผอ.สุดสาย ศรีศักดา, อ.จารุณี มณีขัติย์และอ. นฤมล พรหมจักร์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ( 10-03-2565 )
วันที่ 8 มีนาคม 2565 นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี โดย ผอ.สุดสาย ศรีศักดา, อ.จารุณี มณีขัติย์และอ. นฤมล พรหมจักร์ จังหวัดกำแพงเพชร ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ( 10-03-2565 )
วันที่ 7 มีนาคม 2565 นิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดย ผอ.สุดสาย ศรีศักดา, อ.จารุณี มณีขัติย์และอ. นฤมล พรหมจักร์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5 [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last