ภาพกิจกรรม
ประชุมคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทานฯ ( 16-01-2557 )
วันที่ 15 มกราคม 2557 ผอ.วิทยา ใจวิถี และนางสุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดอาชีวศึกษา ( 10-01-2557 )
วันที่ 9 มกราคม 2557 ศึกษานิเทศก์ ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดอาชีวศึกษากับคณะผู้บริหารจากอาชีวศึกษาเอกชน วิทยาอาชีวศึกษาจันทร์รวี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมงานสำหรับปี 2014 ( 05-01-2557 )
วันที่ 3 มกราคม 2557 ประชุมเตรียมงานสำหรับการทำงานของปี 2014 โดยมีศึกษานิเทศก์และบุคลากร ภายในศูนย์ฯ ร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ดูภาพกิจกรรม..

ฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ( 28-12-2556 )
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์และพนักงานราชการทุกคน นำโดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร่วมกัน ณ ห้องอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในฯ วทจ.ปง ( 10-01-2557 )
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ผอ.วิทยา ใจวิถี นิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในฯ พร้อมกับการประเมินภายนอกของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จ.พะเยา โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานประกันคุณภาพเข้ารับการนิเทศ ดูภาพกิจกรรม..

บรรยายให้ความรู้นักศึกษาวิชาสัมมนาวิชาชีพฯ ( 26-12-2556 )
24 ธันวาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในการสัมมนาวิชาฯ การจัดการสำนักงาน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ เตรียมจัดงานวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตฯ ( 26-12-2556 )
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ อ.สุดสาย ศรีศักดา เข้าร่วมสัมมนาฯ เตรียมจัดงานวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตฯ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

ให้คำแนะนำปรึกษาหลักสูตร ปวส. 2540 ( 17-12-2556 )
วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหลักสูตร ปวส. 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อใช้เทียบโอนกับคุรุสภา แก่ครูจากโรงเรียนศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ให้คำแนะนำปรึกษาการใช้หลักสูตร ปวช. 2556 ( 13-12-2556 )
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้ให้คำแนะนำปรึกษาการใช้หลักสูตร ปวช. 2556 ให้กับครูธิดาพันธ์ อินทชัย และครูกัญญา บุญเรือง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( 12-12-2556 )
วันที่ 5 ธันวาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงาน พร้อมใจกันฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามคม) ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 [ 48 ]  49  50  51  52   >> | Last