ภาพกิจกรรม
ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 22-06-2564 )
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย อ.มานิต ช่วยงาน ศึกษานิเทศก์ ให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 22-06-2564 )
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย อ.มานิต ช่วยงาน ศึกษานิเทศก์ ให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 22-06-2564 )
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย อ.มานิต ช่วยงาน ศึกษานิเทศก์ ให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย และวิทยาลัยเทคโนโลยี-ไฮเทค หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 22-06-2564 )
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย อ.จารุณี มณีขัติ ศึกษานิเทศก์ ให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง จำนวน 10 คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จำนวน 45 คน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 22-06-2564 )
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ ให้กับวิทยาลัย​อาชีวศึกษา​จันทร์รวี ผู้อบรม​ผู้บริหาร​และหัวหน้าแผนกวิชา​รวม.13 คน​ และ วิทยาลัย​เทคโนโลยี​โปลิเทคนิคลานนา​เชียงใหม่​ ผู้อบรม​ผู้บริหาร​และหัวหน้าแผนกวิชา​รวม.15 คน​ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 22-06-2564 )
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ ให้กับวิทยาลัย​เทคโนโลยี​พณิชยการพิษณุโลก​ ผู้อบรม​ผู้บริหาร​และหัวหน้าแผนกวิชา​รวม 18 คน และวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ประชาพัฒน์​จังหวัดพะเยา ผู้อบรม​ผู้บริหาร​และหัวหน้าแผนกวิชา​รวม ​9 คน​ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 16-06-2564 )
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานฯ และดร. สุดสาย ศรีศักดา เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและตัวแทนคณะครูฯ จากโครงการพัฒนาความเป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School) โดยสำนักการบริหารงานเอกชนร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมวางแผนนิเทศฯ ศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาเอกชน ( 08-06-2564 )
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพประชุมออนไลน์ การประชุมวางแผนดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยมี ดร. ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผอ. สำนักติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นประธานฯ ผอ. ดร. สุดสาย ศรีศักดา เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ พร้อมกับศึกษานิเทศก์ จาก 5 ภาค ร่วมด้วย ดร. จรูญ เตชะเจริญกิจ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ดูภาพกิจกรรม..

ถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ( 08-06-2564 )
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation ( 29-04-2564 )
วันที่ 8 เมษายน 2564​ ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ จัดโครงการนิเทศฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation โดยนางสาวพิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษา​นิเทศก์​ ณ​ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก​ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สถานศึกษาแห่งที่ 9 ของโครงการฯ หลักสูตรการใช้งาน Ms Teams เบื้องต้น การสร้างเนื้อหา/คลิป/รูปภาพ/ภาพเคลื่อนไหว ครู 11 คน ได้แก่ ครูการโรงแรม ครูคอมพิวเตอร์ ครูเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครูบัญชี ครูการจัดการสำนักงาน ครูเลขานุการ ครูอาหารฯ ครูวิทยาศาสตร์ ครูอังกฤษ ครูสังคม ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3 [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last