ภาพกิจกรรม
ประชุมจัดทำบรรณาธิการกิจชุดการเรียน ครั้งที่ 2 ( 26-04-2558 )
วันที่ 22-23 เมษายน 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำบรรณาธิการกิจชุดการเรียน ครั้งที่ 2 ในการจัดทำ 8 ชุดการเรียนรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ พลานามัย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

สัมมนาครูภาษาไทย ( 20-04-2558 )
วันที่ 20-23 เมษายน 2558 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ และหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดสัมมนาครูภาษาไทย ทั่วประเทศ จำนวน 70 ท่าน มีกิจกรรมมากมายหลากหลาย ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดแผนการดำเนินการโครงการฯ ( 16-04-2558 )
วันที่ 16 เมษายน 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร สอศ. ในการจัดการดำเนินการโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ณ ห้องประชุม สอศ. ดูภาพกิจกรรม..

อบรม Office 365 ( 16-04-2558 )
วันที่ 1 - 4 เมษายน 2558 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Office 365 ให้กับผู้บริหาร Administrator และครูทดลองใช้ระบบ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จำนวน 2 รุ่น ดูภาพกิจกรรม..

พัฒนาเกณฑ์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ( 16-04-2558 )
วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ อ.อรนุช เข้าร่วมประชุมจัดทำพัฒนาเกณฑ์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ณ บ้านท้ายหาด อัมพวา ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ( 08-04-2558 )
วันที่ 2 เมษายน 2558 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นำโดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ร่วมแสดงความจงรักภักดี ร่วมกันหน่วยงานราชการและประชาชน ในวัน 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมบรรณาธิการกิจการจัดทำชุดการเรียนรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต ( 19-03-2558 )
วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดการประชุมฯ บรรณาธิการกิจการจัดทำชุดการเรียนรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 รายวิชา จำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 70 คน ดูภาพกิจกรรม..

ค่ายภาษาไทย ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ( 09-03-2558 )
วันที่ 2-6 มีนาคม 2558 คณะศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรและคณะทำงาน กับค่ายวิชาการ : อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษไทยอย่างมืออาชีพ จำนวนนักศึกษา 180 คน แยกเป็น 8 ฐานการเรียนรู้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โดยมีเลขาธิการฯ สอศ. เป็นประธานเปิดงาน ดูภาพกิจกรรม..

อบรมครูประวัติศาสตร์ ( 25-02-2558 )
วันที่่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2558 อ.อรนุช สิริกุลขจร เข้ารับการอบรมครูประวัติศาสตร์ สอศ. ณ รร.หัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน ( 25-02-2558 )
วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ อ.สุดสาย ศรีศักดา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PjBL) โดยใช้ใบช่วยสอนและการประเมินตามสภาพจริง ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 [ 39 ]  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last