ภาพกิจกรรม
สังเกตการณ์และติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ( 25-02-2560 )
ในวันที่ 25 กุมภาพนธ์ พ.ศ.2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือพร้อมคณะเข้าสังเกตการณ์และติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดูภาพกิจกรรม..

ประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 ( 20-02-2560 )
วันที่ 30 มกราคม 2560 นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการเทคนิคลำปาง ประธานอนุกรรมการ ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักศึกษาธิการภาค 1 ภาค และ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ รองประธานคณะอนุการระดับเขตฯ พร้อมคณะเข้าประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ( 20-02-2560 )
ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 ท่าน ผอ.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

คณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เชียงใหม่ มาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน ( 23-01-2560 )
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 คณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ข้าราชการเข้าเฝ้าในพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ( 18-01-2560 )
ในวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 10.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้เข้าเฝ้าในพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

มหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 28 ( 10-01-2560 )
วันที่ 10 มกราคม 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและคณะศึกษานิเทศก์เข้าเยี่ยมชมการจัดมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 28 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 ( 05-01-2560 )
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมคณะนำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ไปมอบที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมอาชีวะอาสา ( 30-12-2559 )
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีศึกษาภาคเหนือและคณะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการให้บริการประชาชนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวตามโครงการอาชีวะอาสา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์เพื่อการนิเทศตามนโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ( 22-12-2559 )
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์เพื่อการนิเทศตามนโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติกา ( Workshop)การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคนคกำแพงเพชรเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานสากลตามปรัชญาเศ ( 14-12-2559 )
ท่าน ผอ.วิทยา ใจวิถี เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ( Workshop)การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานสากล ตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมศิรินาถ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 [ 29 ]  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last