ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการนำชุดการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอนภาษาไทยไปใช้ในสถานศึกษา ( 18-05-2560 )
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการนำชุดการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอนภาษาไทยไปใช้ในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ( 25-04-2560 )
ในวันที่ 20 เมษายน 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือพร้อมคณะเข้ากราบพระบรมศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดูภาพกิจกรรม..

รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ( 25-04-2560 )
วันที่ 19 เมษายน 2560 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ไหว้ขอพรและรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาค 1 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ในวันเดียวกันข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานศูนย์ส่งเสริมฯภาคเหนือก็ได้รดน้ำดำหัวขอพรจากนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ จัดทำแนวทางบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ( 21-03-2560 )
วันที่ 20-22 มีนาคม 2560 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกันศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดทำประชุมเชิงปฏิบัติทำแนวทางบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอน ภาคเหนือ ได้แก่ วก.เทิง วอศ.แพร่ วท.อุตรดิตถ์ วก.ฝาง วท.ตาก ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศส่งเสริมสมรรถนะครูด้านงานวิจัย ( 21-03-2560 )
วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ.2560 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และนางจารุณี มณีขัติย์ ศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางไปนิเทศก์ให้ความรู้ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านงานวิจัยให้กับคณะครู ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การพัฒนาครูผู้สอน ( 21-03-2560 )
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2560 นายวิทยา. ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้เข้าบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาครูผู้สอน ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพัฒนาจัดทำชุดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาษาไทย ( 21-03-2560 )
วันที่ 13-16 มีนาคม 2560 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดโครงการปฏิรูปภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ( 09-03-2560 )
ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนอาชีวศึกษาภาคเหนือได้บรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ศูนย์ฯภาคเหนือกับไมโครซอฟท์ ร่วมมือในการนำ Office365 มาจัดการเรียนการสอนและดำเนินโครงการสร้างสื่อการสอนวิชาภาษาไทยออนไลน ( 08-03-2560 )
วันที่ 6 มีนาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับไมโครซอฟท์ วอศ.แพร่ วอศ.พิษณุโลก ร่วมมือด้านการศึกษาในการนำระบบ 365 มาจัดการเรียนการสอนและร่วมดำเนินโครงการในระดับหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดทำ e-book และสื่อ active learning ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศสถานศึกษาโครงการยกระดับโรงเรียนที่มีปัญหาวิกฤติทางการศึกษา ( 25-02-2560 )
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศเพื่อติดตามสำรวจข้อมูลให้คำแนะนำช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามให้ความช่วยเหลือในการยกระดับพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 [ 28 ]  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last