ภาพกิจกรรม
ตรวจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อเปิดหลักสูตร ( 24-11-2557 )
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ และศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมอาคารเรียน เครื่องมือ หลักสูตรและครู ของโรงเรียนเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อเปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เปิดซองสอบราคา ( 24-11-2557 )
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ได้มีการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงระไฟฟ้า ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือประจำเดือน ( 14-11-2557 )
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรทั้งหมดของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อเตรียมแผนการทำงานของปีงบประมาณ 2558 ทบทวนการทำงานของปี 2557 และงานบริหารทั่วไปของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ดูภาพกิจกรรม..

อบรมภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ( 29-09-2557 )
วันที่ 27-29 กันยายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ศูนย์ภาษาอีซีซี ให้กับคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ ประกันคุณภาพภายใน กลุ่มภาคเหนือ ( 25-09-2557 )
วันที่ 24-26 กันยายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง การประกันคุณภาพภายใน โดยมีคณะวิทยากรจากทีมศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าประกันคุณภาพ หัวหน้างานวางแผนฯ ดูภาพกิจกรรม..

วิทยากรบรรยายใบช่วยสอน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ( 23-09-2557 )
วันที่ 22 กันยายน 57 ผอ.วิทยา ใจวิถี เป็น วิทยากรในการอบรมใบช่วยสอนและการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE) ณ ห้องประชุมของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมภาษาอังกฤษวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ( 23-09-2557 )
วันที่ 22-24 กันยายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมกับวก.พิชัย และศุนย์ภาษา ECC จัดอบรมให้ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ ณ วก.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ประกอบด้วยคุณครู พนักงาน จำนวน 40 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

เตรียมประชุมฯ ประกันคุณภาพภายใน ( 17-09-2557 )
วันที่ 16 กันยายน 2557 ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน เตรียมการสำหรับการประชุมเรื่องประกันคุณภาพภายในฯ ซึ่งจะจัดที่โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2557 ดูภาพกิจกรรม..

อบรมการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดประชุม ( 17-09-2557 )
วันที่ 16 กันยายน 2557 ศึกษานิเทศก์ร่วมกับคณะครูจาก 4 วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา (วอศ.เชียงใหม่ วก.จอมทอง วท.พะเยา วอศ.ลำปาง) เข้าร่วมอบรมรับความรู้เรื่องการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรฯ ( 12-09-2557 )
วันที่ 12 ก.ย. 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้จัดให้ดำเนินการให้บุคลากรได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ ได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการศุรและบุคลกรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. ณ หน่วยเลือกตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 [ 26 ]  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36   >> | Last