ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ( 18-05-2561 )
วันที่ 18-19 พ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ทั้งหมด 16 แห่ง ในกลุ่มภาคเหนือ อ.จารุณี เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ ชี้แจงการนิเทศติดตามการใช้คู่มือฯ และแนวทางการนิเทศ ( 15-05-2561 )
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมชี้แจงเพื่อนิเทศสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้แบบ active learning การสอนภาษาอังกฤษ ครูสถานศึกษานำร่องทั้ง 5 ภาคและคณะกรรมการจัดทำเนื้อหา คณะกรรมการจัดทำสื่อ จำนวน 50 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 01-05-2561 )
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ พ.อ.สุนทรี ไตรภูมิ และนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านดอกแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยใช้สื ( 20-03-2561 )
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 13 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 07-03-2561 )
ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 นางจารุณี มณีขัติย์ศึกษานิเทศก์และคณะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้านิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 07-03-2561 )
ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 นางจารุณี มณีขัติย์ศึกษานิเทศก์และคณะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้านิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงรายและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเยา จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 07-03-2561 )
ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์และคณะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้านิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมปฏิบัติการร่วมกับชุมชนจัดแหล่งการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 15-01-2561 )
การประชุมปฏิบัติการร่วมกับชุมชนจัดแหล่งการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทยฯ วันที่ 15 ม.ค.2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 05-01-2561 )
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมคณะศึกษานิเทศ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมประสานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ( 05-01-2561 )
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาพร้อมศึกษานิเทศก์ ประชุมประสานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 [ 25 ]  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last