ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อบูรณาการไอซีที ( 24-11-2558 )
วันที่ 26-28 กันยายน 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อบูรณาการไอซีที ในการจัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จัดอบรมฯ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยสาขาวิชา การบัญชี การตลาด/ธุรกิจค้าปลีก การเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน การจัดการทั่วไป จำนวน 60 คน ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดสื่อ ICT ภาคเหนือ ปี 2558 ( 23-11-2558 )
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประกวดสื่อไอซีทีภาคเหนือ ภาคเดียว จำนวน 50 ผลงาน จากโครงการทั้งหมด 70 ผลงาน ในโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา มีการนำเสนอผลงานฯ และรับฟังการบรรยายวิชาการจากหน่วยงานภายนอก กลุ่มภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฯเพื่อครูผู้ช่วย ( 23-11-2558 )
วันที่ 14 - 17 กันยายน 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี และคณะศึกษานิเทศก์ประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือในโครงการอบรมนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 59 คน เข้าร่วมอบรม ณโรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( 07-09-2558 )
วันที่ 7-9 กันยายน 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 พลังขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการนิเทศ ( 26-08-2558 )
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการนิเทศ โดยมี อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯสรุปและการนำเสนอโครงการ (Pjbl) และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ( 24-08-2558 )
วันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมฯ เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการและการนำเสนอผลงานโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Pjbl) และการบูรณาการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกอบด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ วิทยาลัยการอาชีพ ขาณุวรลักษบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

งานแสดงมุทิตาจิตแด่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงราย ( 24-08-2558 )
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ มีศึกษานิเทศก์และข้าราชการของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ เข้าร่วมงาน ณ จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

งานแสดงมุทิตาจิตแด่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ( 17-08-2558 )
วันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ทั้ง 5 ภาคประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการพนักงานลูกจ้างจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ โดยมี ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือรับเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ณ โรงแรม ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดหวัด เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ( 17-08-2558 )
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี และคณะศึกษานิเทศก์ข้าราชการพนักงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการการใช้ชุดการเรียน ( 11-08-2558 )
สถานศึกษาเป้าหมายนำร่อง 12 แห่ง รับชุดการเรียน 8 รายวิชา พร้อมรับฟังคำชี้แจง ขั้นตอนการใช้และการดำเนินจัดส่งข้อมูลการวิจัย จากคณะทำงานและศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพร จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 [ 23 ]  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last