ภาพกิจกรรม
สังเกตการณ์และติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET ) ( 02-03-2559 )
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและนางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ร่วมสังเกตการและติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET )ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2016 ( 24-02-2559 )
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2016 ณ ห้องประชุมธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจต้นฉบับเอกสารคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและพัฒนาเครื่องมือนิเทศสถานศึกษา ( 15-02-2559 )
ในวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจต้นฉบับเอกสารคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและพัฒนาเครื่องมือนิเทศสถานศึกษา ณ โรงแรมวังยางรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัด สุพรรณบุรี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ( 09-02-2559 )
วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิทยาใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นางสาวอรนุช สิริกุลขจร ศึกษานิเทศก์และ นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการนิเทศอาชีวศึกษา ( 29-01-2559 )
วันที่ 25 - 28 มกราคม 2559 ศน.อรนุช สิริกุลขจร ศน.พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการนิเทศอาชีวศึกษา ณ โรงแรมผึ้ง - หวาน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ( 11-01-2559 )
วันที่ 7-8 มกราคม 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสำหรับหน่วยงาน ( 31-12-2558 )
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร ศึกษานิเทศก์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสำหรับหน่วยงาน ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 ( 25-12-2558 )
วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ สวนกรวัฒน์รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมประจำเดือนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 16-12-2558 )
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือรวมใจถวายพระพร ( 08-12-2558 )
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมใจถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 [ 21 ]  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last