ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ( 09-03-2560 )
ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนอาชีวศึกษาภาคเหนือได้บรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ศูนย์ฯภาคเหนือกับไมโครซอฟท์ ร่วมมือในการนำ Office365 มาจัดการเรียนการสอนและดำเนินโครงการสร้างสื่อการสอนวิชาภาษาไทยออนไลน ( 08-03-2560 )
วันที่ 6 มีนาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับไมโครซอฟท์ วอศ.แพร่ วอศ.พิษณุโลก ร่วมมือด้านการศึกษาในการนำระบบ 365 มาจัดการเรียนการสอนและร่วมดำเนินโครงการในระดับหน่วยศึกษานิเทศก์ จัดทำ e-book และสื่อ active learning ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศสถานศึกษาโครงการยกระดับโรงเรียนที่มีปัญหาวิกฤติทางการศึกษา ( 25-02-2560 )
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศเพื่อติดตามสำรวจข้อมูลให้คำแนะนำช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามให้ความช่วยเหลือในการยกระดับพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

สังเกตการณ์และติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ( 25-02-2560 )
ในวันที่ 25 กุมภาพนธ์ พ.ศ.2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือพร้อมคณะเข้าสังเกตการณ์และติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ดูภาพกิจกรรม..

ประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 ( 20-02-2560 )
วันที่ 30 มกราคม 2560 นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการเทคนิคลำปาง ประธานอนุกรรมการ ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักศึกษาธิการภาค 1 ภาค และ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ รองประธานคณะอนุการระดับเขตฯ พร้อมคณะเข้าประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ( 20-02-2560 )
ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 ท่าน ผอ.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

คณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เชียงใหม่ มาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน ( 23-01-2560 )
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 คณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ข้าราชการเข้าเฝ้าในพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ( 18-01-2560 )
ในวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 10.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้เข้าเฝ้าในพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

มหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 28 ( 10-01-2560 )
วันที่ 10 มกราคม 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและคณะศึกษานิเทศก์เข้าเยี่ยมชมการจัดมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 28 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 ( 05-01-2560 )
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมคณะนำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ไปมอบที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 [ 20 ]  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last