ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การใช้คู่มือครูและแนวทางนิเทศและการประเมิน วิชาภาษาไทย ( 22-04-2559 )
วันที่ 20 - 21 เมษายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้จัดประชุมปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการใช้คู่มือครูและแนวทางนิเทศและการประเมิน วิชาภาษาไทย ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประเพณีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ( 19-04-2559 )
วันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ร่วมประเพณี รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา ( 12-04-2559 )
ในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา ณ ศูนย์อาชีวะอาสาภายในจังหวัดภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมขับเคลื่อนการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ด้านอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ( 12-04-2559 )
วันที่ 8 เมษายน 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ด้านอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ณ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ การจัดทำคู่มือครูวิชาภาษาไทย ( 12-04-2559 )
วันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ การจัดทำคู่มือครูวิชาภาษาไทย ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทาง การขับเคลื่อนขยายผล โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ( 28-03-2559 )
วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทาง การขับเคลื่อนขยายผล โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดทำคู่มือครูภาควิชาภาษาไทย ภายใต้โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ( 14-03-2559 )
วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2559 ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้จัดการประชุมโครงการจัดทำคู่มือครูภาควิชาภาษาไทยภายใต้โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการกำหนดรูปแบบการประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ( 02-03-2559 )
วันที 2-4 มีนาคม 2559 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมมปฏิบัติการกำหนดรูปแบบการประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ณ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PjBL) ( 28-02-2559 )
วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและนางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PjBL) ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ( 28-02-2559 )
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะอนุกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา อาชีวศึกษาประชุมกลั่นกรองผลการคัดเลือก ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 [ 20 ]  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last