ภาพกิจกรรม
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 26-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล จำนวน 14 ท่านได้แก่ ตัวแทนแผนกคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า ช่างกลอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ภาษาจีน กฎหมาย คณิตศาสตร์ สังคม วิทยาศาสตร์ อังกฤษ เลขานุการ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ( 25-08-2563 )
นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานกรรมการ และนางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 24-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล มีครูรับการนิเทศ จำนวน 17 ท่านได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฯ ตัวแทนแผนกคอมพิวเตอร์ บัญชี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ อาหาร โลจิสติกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 25-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล มีครูรับการนิเทศ จำนวน 10 ท่านได้แก่ รองผู้อำนวยการฯ ตัวแทนแผนกคอมพิวเตอร์ บัญชี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ( 21-08-2563 )
นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ( 21-08-2563 )
นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จังหวัดแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 25-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัลมีครูรับการนิเทศ จำนวน 10 ท่านจากแผนกช่างยนต์ ช่างเชื่อม คอมพิวเตอร์ บัญชี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สังคม คณิตศาสต์ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 25-08-2563 )
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล มีครูรับการนิเทศ จำนวน 6 ท่านจากแผนกช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ บัญชี อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วิทย์ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ( 20-08-2563 )
นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และนิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ( 20-08-2563 )
นิเทศการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1 [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last