ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมปฏิบัติการ พิจารณาคู่มือนิเทศส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษา ( 08-11-2559 )
วันที่ 22 กันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการ พิจารณาคู่มือนิเทศส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการจัดการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเ ( 30-09-2559 )
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการจัดการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา ณ โรงแรมดิเอ็ทเพรส จังหวัดเชียงใหม่ - Download Pictures - https://1drv.ms/f/s!ArJJj13HsJRUhUQ9BCC02oigyKV9 ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดโครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่นๆ ปี 2559 ( 21-09-2559 )
วันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประกวดโครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่นๆ ปี 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศและประเมินผลการใช้คู่มือครูวิชาภาษาไทยโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ( 21-09-2559 )
วันที่ 12 - 16 กันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศและประเมินผลการใช้คู่มือครูวิชาภาษาไทยโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ณโรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ระดับภาค ( 06-09-2559 )
วันที่ 6 - 9 กันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ระดับภาค ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 16-09-2559 )
วันที่ 5 กันยายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2559 ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและต้อนรับศึกษานิเทศก์ฝึกงาน สองท่าน ได้แก่ นางอรวรรณ สุวรรณภาค และนางจารุณี มณีขัติย์ ณ ห้องประชุมชั้นหนึ่ง อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice และจัดนิทรรศการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ( 29-08-2559 )
วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice และจัดนิทรรศการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ณ โรงแรมทาน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ่างประจำ ร่นที่ 5 ( 02-09-2559 )
วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559 นางนฤมล พรหมจักร์ บุคลากร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ่างประจำ ร่นที่ 5 ณ กลมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการส่งเสริมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล ( 29-08-2559 )
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายวีระพงศ์ จุณศิริ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ( 23-08-2559 )
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 [ 17 ]  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last