ภาพกิจกรรม
นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ( 05-04-2562 )
ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์และคณะเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการไอซีที โดยอีเมลออฟฟิศ 365 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีการศึกษ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน​ ( 13-02-2562 )
วันที่​ 31 มกราคม - 1 กุมภาพัยธ์​ ​2562 ​ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ได้ดำเนินการออกนิเทศ​สถานศึกษาในเขตภาคเหนือโดยการนิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน​ โดย​ อาจารย์​พิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษานิเทศก์​ พร้อมคณะ​ทำงาน เข้านิเทศ ณ​ วิทยาลัยการอาชีพสอง​ และวิทยาลัย​การอาชีพลอง​ จังหวัดแพร่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ( 13-02-2562 )
วันที่​ 29-30 มกราคม​ ​2562 ​ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ได้ดำเนินการออกนิเทศ​สถานศึกษาในเขตภาคเหนือโดยการนิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน​ โดย​ อาจารย์​พิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษานิเทศก์​ พร้อมคณะ​ทำงาน เข้านิเทศ ณ​ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา​ และวิทยาลัย​สารพัดช่างน่าน​ จังหวัดน่าน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ( 22-01-2562 )
วันที่​ 14-15 มกราคม​ ​2562 ​ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ได้ดำเนินการออกนิเทศ​สถานศึกษาในเขตภาคเหนือโดยการนิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน​ โดย​ อาจารย์​พิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษานิเทศก์​ พร้อมคณะ​ทำงาน เข้านิเทศ ณ​ วิทยาลัย​เทคนิคแม่สอด​ และวิทยาลัย​การ​อาชีพ​บ้านตาก​ จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ( 22-01-2562 )
วันที่​ 9-11​ มกราคม​ ​2562​ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ได้ดำเนินการออกนิเทศ​สถานศึกษาในเขตภาคเหนือโดยการนิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน​ โดย​ อาจารย์​พิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษานิเทศก์​ พร้อมคณะ​ทำงาน เข้านิเทศ​ ณ​ วิทยาลัย​เทคนิคสองแคว, วิทยาลัยอาชีวศึกษา​สุโขทัย​และวิทยาลัย​การ​อาชีพ​เถิน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ( 22-01-2562 )
วันที่​ 21 ธันวาคม​ 2561​ ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ได้ดำเนินการออกนิเทศ​สถานศึกษาในเขตภาคเหนือโดยการนิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน​ โดย​ อาจารย์​พิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษานิเทศก์​ พร้อมคณะ​ทำงาน เข้านิเทศ​ ณ​ วิทยาลัย​การ​อาชีพ​แม่สะเรียง​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม​เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและบูรณาการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการป ( 05-10-2561 )
วันที่​ 5 ตุลาคม​ 2561​ นายวิทยา​ ใจวิถี​ ผู้อำนวยการศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการประชุม​เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและบูรณาการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ​การศึกษา​ ณ​ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา​ จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ( 26-09-2561 )
วันที่ 25-30 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมนิเทศโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู จำนวนครู 200 คน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสรุปผลโครงการบ่มเพาะอาชีวศึกษาเอกชน ( 22-09-2561 )
วันที่ 21-24 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศการเขียนแผนพัฒนาและประกันคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน ( 22-09-2561 )
วันที่ 20 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ นิเทศการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพภายใน การเขียนแผนพัฒนา ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 [ 14 ]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last