ภาพกิจกรรม
โครงการฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation ( 29-04-2564 )
วันที่ 1 เมษายน 2564​ ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ จัดโครงการนิเทศฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation โดยนางสาวพิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษา​นิเทศก์​ ณ​ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้​ ห้องประชุมฯ อาคารวิทยบริการ สถานศึกษาแห่งที่ 5 ของโครงการฯ หลักสูตรการใช้งาน Ms Teams เบื้องต้น การสร้างเนื้อหา/คลิป/รูปภาพ/ภาพเคลื่อนไหว ครู 9 คน ได้แก่ ครูช่างยนต์ ครูไฟฟ้า ครูบัญชี ครูการตลาด ครูอังกฤษ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation ( 29-04-2564 )
วันที่ 24 มีนาคม 2564​ ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ จัดโครงการนิเทศฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation โดยนางสาวพิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษา​นิเทศก์​ ณ​ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา​ ห้องประชุมฯ สถานศึกษาแห่งที่ 4 ของโครงการฯ หลักสูตรการใช้งาน Ms Teams เบื้องต้น การสร้างเนื้อหา/คลิป/รูปภาพ/ภาพเคลื่อนไหว ครู 6 คน ได้แก่ ครูไฟฟ้า ครูช่างยนต์ ครูบัญชี ครูอังกฤษ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation ( 29-04-2564 )
วันที่ 23 มีนาคม 2564​ ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ จัดโครงการนิเทศฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation โดยนางสาวพิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษา​นิเทศก์​ ณ​ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน​ ห้องประชุมเกียรติยศ สถานศึกษาแห่งที่ 3 ของโครงการฯ หลักสูตร 1 การใช้งาน Ms Teams เบื้องต้น -การบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Ms Teams ครู 15 คน ได้แก่ ครูอิเล็กทรอนิกส์ ครูไฟฟ้า ครูช่างยนต์ ครูช่างเชื่อม ครูคอมพิวเตอร์ ครูบัญชี ครูการตลาด ครูอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation ( 29-04-2564 )
วันที่ 22 มีนาคม 2564​ ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ จัดโครงการนิเทศฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation โดยนางสาวพิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษา​นิเทศก์​ หลักสูตร 1 การใช้งาน Ms Teams เบื้องต้น -การบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Ms Teams ครู 6 คน ได้แก่ ครูอิเล็กทรอนิกส์ ครูช่างกล ครูไฟฟ้า ครูก่อสร้าง ครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูวิทย์​ ณ​ วิทยาลัยเทคนิคปัว​ จังหวัดน่าน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation ( 29-04-2564 )
วันที่ 16 มีนาคม 2564​ ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ จัดโครงการนิเทศฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation โดยนางสาวพิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษา​นิเทศก์​ ณ​ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร-วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่​ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ สถานศึกษาแห่งที่ 1 ของโครงการฯ หลักสูตร 1 การใช้งาน Ms Teams เบื้องต้น -การบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Ms Teams ครู 8 คน ได้แก่ ครูอิเล็กทรอนิกส์ ครูสถาปัตย์ ครูการตลาดและค้าปลีก ครูทำหน้าที่งานธุรการ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา​ด้านงานวิจัย ( 29-04-2564 )
วันที่​ 6​ มีนาคม​ 2564​ นางสุดสาย ศรีศักดา​ ผู้​อำนวยการศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ และคณะ​เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการอบรมเประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา​ด้านงานวิจัย​ ณ​ ห้องประชุมสุทธาธรรม​ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ผอ. สุดสาย ศรีศักดา ร่วมเป็นวิทยากร ( 30-03-2564 )
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ผอ. สุดสาย ศรีศักดา ร่วมเป็นวิทยากรให้กับโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อนักเรียนทุน กสศ. ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงาน Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ( 30-03-2564 )
วันที่ 30 มกราคม 2564 คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงาน Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารและคณะครู ได้พาเยี่ยมชมทั่วบริเวณที่จัดนิทรรศการและกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมวางแผนการนิเทศและการปฏิบัติงาน ( 01-02-2564 )
วันที่ 29 มกราคม 2564 ประชุมวางแผนการนิเทศและการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์โรค COVID-19 ระลอกใหม่ และแจ้งหัวข้อ ทบทวนการปฏิบัติงาน โดย นางสุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ฯ ชี้แจงตามประกาศกรมอนามัย ( 23-12-2563 )
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ฟังคำชี้แจงการดำเนินงานตามประกาศกรมอนามัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบการ เวลา 13.00 -15.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 [ 14 ]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last