ภาพกิจกรรม
การนำเสนอผลงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบ active learning ภาษาไทย ( 05-09-2560 )
วันที่ 1-3 กันยายน 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดเวทีสำหรับนำร่องและเครือข่ายครูภาษาไทยที่ใช้การเรียนรู้แบบ active learning จำนวน 33 ผลงาน ทั่วประเทศ พร้อมเวทีเสวนาสรุปการใช้ นำเสนอผลงาน กิจกรรมระหว่างนำเสนอผลงาน อบรมหัวข้อ ต้มยำทำสื่อ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมฯ ภาคเหนือ ( 30-08-2560 )
วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ดำเนินการสรุปประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ภาคเหนือ ในระดับภาค ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ วท.ตาก วท.อุตรดิตถ์ วก.เทิง วก.ฝาง วอศ.แพร่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ( 30-08-2560 )
วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ดำเนินการสรุปประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ในภาพรวมของทุกภาค และในระดับภาค ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน รุ่นที่ 2 ( 30-08-2560 )
วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง หลักสูตร การจัดแผนการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ วัดประเมินผลและบูรณาการสื่อไอซีที ณ โรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ แก่ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน จำนวน 60 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน รุ่นที่ 1 ( 30-08-2560 )
วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง หลักสูตร การจัดแผนการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ วัดประเมินผลและบูรณาการสื่อไอซีที ณ โรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ แก่ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน จำนวน 45 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ( 21-07-2560 )
นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและศึกษานิเทศ นิเทศติดตามและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ( 17-06-2560 )
ท่าน ผอ.วิทยา ใจวิถีและคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง Active Learning ภาษาไทย + Office 365 ( 15-06-2560 )
ติดตามการจัดการเรียนฯ การใช้ active learning การใช้สื่อภาษาไทย และนิเทศการใช้ Office 365 ให้กับหัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ ณ วก.แม่สะเรียง วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศวิทยาลัยการอาชีพลอง Active Learning ภาษาไทย ( 15-06-2560 )
ติดตามการจัดการเรียนฯ การใช้ active learning สื่อภาษาไทย ณ วิลัยการอาชีพลอง จังหวัดแพร่ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศวิทยาลัยสารพัดพิษณุโลก Active Learning ภาษาไทย + Office 365 ( 15-06-2560 )
ติดตามการจัดการเรียนฯ การใช้ active learning สื่อภาษาไทย และนิเทศการใช้ Office 365 ให้กับตัวแทนครูสามัญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ. อิเล็กทรอนิกส์.คณะผู้บริหาร คณะครูทุกท่านที่มาร่วมรับการนิเทศในครั้งนี้ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 [ 13 ]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last