ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 07-03-2561 )
ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 นางจารุณี มณีขัติย์ศึกษานิเทศก์และคณะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้านิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 07-03-2561 )
ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 นางจารุณี มณีขัติย์ศึกษานิเทศก์และคณะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้านิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงรายและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเยา จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 07-03-2561 )
ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์และคณะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้านิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมปฏิบัติการร่วมกับชุมชนจัดแหล่งการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 15-01-2561 )
การประชุมปฏิบัติการร่วมกับชุมชนจัดแหล่งการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทยฯ วันที่ 15 ม.ค.2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 05-01-2561 )
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมคณะศึกษานิเทศ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมประสานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ( 05-01-2561 )
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาพร้อมศึกษานิเทศก์ ประชุมประสานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ( 05-01-2561 )
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ประชุมแผนการดำเนินงานปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมโครงการอบรมแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ( 27-10-2560 )
นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประชุมโครงการอบรมแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท ดูภาพกิจกรรม..

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี ( 28-09-2560 )
วันที่ 27-28 กันยายน 2560 ผอ.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือบรรยายการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี ณ วิทยาลัยการอาชีพเถิน จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

เวทีนำเสนอสื่อการเรียนรู้ไอซีที ภาคเหนือ ปี 2560 ( 21-09-2560 )
วันที่ 17-19 กันยายน 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดเวทีนำเสนอสื่อการเรียนรู้ไอซีที ภาคเหนือ ปี 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ส่งผลงาน สอศ. 82 ผลงาน เอกชน 37 ผลงาน คัดเลือกเข้ามานำเสนอ 60 ผลงาน ประกอบด้วยกิจกรรม การนำเสนอผลงาน กิจกรรมระหว่างการนำเสนอ อบรมให้ความรู้ในเรื่อง active learning และมอบเกียรติบัตร ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 [ 12 ]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   >> | Last