ภาพกิจกรรม
การจัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ ( 31-03-2557 )

วันที่ 28-29 มีนาคม 2557 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรจัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ ให้กับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์