ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงระบบการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ( 07-10-2565 )

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ประชุมชี้แจงระบบการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบ Online วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Google Meet