ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ว.เทคโนโลยีอุตรดิตถ์,ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก,วอศ.นอร์ทฝางและวิทยา ( 16-08-2564 )

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประชุมชี้แจง/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์,วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก,วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง และวิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 47 ราย