ภาพกิจกรรม
ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 22-06-2564 )

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ ให้กับวิทยาลัย​เทคโนโลยี​พณิชยการพิษณุโลก​ ผู้อบรม​ผู้บริหาร​และหัวหน้าแผนกวิชา​รวม 18 คน และวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ประชาพัฒน์​จังหวัดพะเยา ผู้อบรม​ผู้บริหาร​และหัวหน้าแผนกวิชา​รวม ​9 คน​