ภาพกิจกรรม
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 16-06-2564 )

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานฯ และดร. สุดสาย ศรีศักดา เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและตัวแทนคณะครูฯ จากโครงการพัฒนาความเป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School) โดยสำนักการบริหารงานเอกชนร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564