ภาพกิจกรรม
ถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ( 08-06-2564 )

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา