ภาพกิจกรรม
โครงการฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation ( 29-04-2564 )

วันที่ 8 เมษายน 2564​ ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ จัดโครงการนิเทศฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation โดยนางสาวพิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษา​นิเทศก์​ ณ​ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก​ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สถานศึกษาแห่งที่ 9 ของโครงการฯ หลักสูตรการใช้งาน Ms Teams เบื้องต้น การสร้างเนื้อหา/คลิป/รูปภาพ/ภาพเคลื่อนไหว ครู 11 คน ได้แก่ ครูการโรงแรม ครูคอมพิวเตอร์ ครูเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครูบัญชี ครูการจัดการสำนักงาน ครูเลขานุการ ครูอาหารฯ ครูวิทยาศาสตร์ ครูอังกฤษ ครูสังคม