ภาพกิจกรรม
โครงการฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation ( 29-04-2564 )

วันที่ 22 มีนาคม 2564​ ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ จัดโครงการนิเทศฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation โดยนางสาวพิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษา​นิเทศก์​ หลักสูตร 1 การใช้งาน Ms Teams เบื้องต้น -การบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Ms Teams ครู 6 คน ได้แก่ ครูอิเล็กทรอนิกส์ ครูช่างกล ครูไฟฟ้า ครูก่อสร้าง ครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูวิทย์​ ณ​ วิทยาลัยเทคนิคปัว​ จังหวัดน่าน