ภาพกิจกรรม
ประชุมวางแผนการนิเทศและการปฏิบัติงาน ( 01-02-2564 )

วันที่ 29 มกราคม 2564 ประชุมวางแผนการนิเทศและการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์โรค COVID-19 ระลอกใหม่ และแจ้งหัวข้อ ทบทวนการปฏิบัติงาน โดย นางสุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการฯ