ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน 5 ภาค ( 24-09-2563 )

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน 5 ภาค วันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่