ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 28-02-2563 )

วันที่ 20-21 ก.พ.2563 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้