ภาพกิจกรรม
นิเทศ การจัดการศึกษา "อาชีวะพระดาบส" ( 21-02-2563 )

ในวันที่​ 19​ กุมภาพันธ์​ 2563​ นางสาวสุรัตน์นารี​ ธิลาใจ​ ศึกษา​นิเทศ​ก์​ชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศ การจัดการศึกษา "อาชีวะพระดาบส" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์​ จังหวัดอุตรดิตถ์​