ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล ( 20-02-2563 )

ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษษนิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเป็นวิทยากรตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จังหวัดพะเยา