ภาพกิจกรรม
ประกวดโครงงานวิทย์ ครั้งที่ 30 ระดับภาค ภาคเหนือ ( 10-01-2563 )

ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือดำเนินการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย