ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ( 09-10-2562 )

ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่