ภาพกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ภาคเหนือ ( 28-08-2562 )

โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ภาคเหนือ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและคณะเข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จ.พิษณุโลก