ภาพกิจกรรม
นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ( 05-04-2562 )

ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์และคณะเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการไอซีที โดยอีเมลออฟฟิศ 365 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีการศึกษ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จังหวัดพะเยา