ภาพกิจกรรม
นิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน​ ( 13-02-2562 )

วันที่​ 31 มกราคม - 1 กุมภาพัยธ์​ ​2562 ​ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ได้ดำเนินการออกนิเทศ​สถานศึกษาในเขตภาคเหนือโดยการนิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน​ โดย​ อาจารย์​พิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษานิเทศก์​ พร้อมคณะ​ทำงาน เข้านิเทศ ณ​ วิทยาลัยการอาชีพสอง​ และวิทยาลัย​การอาชีพลอง​ จังหวัดแพร่