ภาพกิจกรรม
นิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ( 13-02-2562 )

วันที่​ 29-30 มกราคม​ ​2562 ​ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ได้ดำเนินการออกนิเทศ​สถานศึกษาในเขตภาคเหนือโดยการนิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน​ โดย​ อาจารย์​พิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษานิเทศก์​ พร้อมคณะ​ทำงาน เข้านิเทศ ณ​ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา​ และวิทยาลัย​สารพัดช่างน่าน​ จังหวัดน่าน