ภาพกิจกรรม
นิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ( 22-01-2562 )

วันที่​ 14-15 มกราคม​ ​2562 ​ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ได้ดำเนินการออกนิเทศ​สถานศึกษาในเขตภาคเหนือโดยการนิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน​ โดย​ อาจารย์​พิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษานิเทศก์​ พร้อมคณะ​ทำงาน เข้านิเทศ ณ​ วิทยาลัย​เทคนิคแม่สอด​ และวิทยาลัย​การ​อาชีพ​บ้านตาก​ จังหวัดตาก