ภาพกิจกรรม
นิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ( 22-01-2562 )

วันที่​ 9-11​ มกราคม​ ​2562​ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ได้ดำเนินการออกนิเทศ​สถานศึกษาในเขตภาคเหนือโดยการนิเทศ​ ติดตาม​ กระบวนการจัดการเรียนการสอน​ โดย​ อาจารย์​พิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษานิเทศก์​ พร้อมคณะ​ทำงาน เข้านิเทศ​ ณ​ วิทยาลัย​เทคนิคสองแคว, วิทยาลัยอาชีวศึกษา​สุโขทัย​และวิทยาลัย​การ​อาชีพ​เถิน