ภาพกิจกรรม
ประชุม​เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและบูรณาการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการป ( 05-10-2561 )

วันที่​ 5 ตุลาคม​ 2561​ นายวิทยา​ ใจวิถี​ ผู้อำนวยการศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการประชุม​เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและบูรณาการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ​การศึกษา​ ณ​ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา​ จังหวัดพะเยา