ภาพกิจกรรม
การประชุมปฏิบัติการร่วมกับชุมชนจัดแหล่งการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 15-01-2561 )

การประชุมปฏิบัติการร่วมกับชุมชนจัดแหล่งการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทยฯ วันที่ 15 ม.ค.2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ