ภาพกิจกรรม
ประชุมประสานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ( 05-01-2561 )

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาพร้อมศึกษานิเทศก์ ประชุมประสานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรุงเทพฯ