ภาพกิจกรรม
ประชุมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ( 05-01-2561 )

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ประชุมแผนการดำเนินงานปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ