ภาพกิจกรรม
ประชุมโครงการอบรมแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ( 27-10-2560 )

นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประชุมโครงการอบรมแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท