ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมฯ ภาคเหนือ ( 30-08-2560 )

วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ดำเนินการสรุปประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ภาคเหนือ ในระดับภาค ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ วท.ตาก วท.อุตรดิตถ์ วก.เทิง วก.ฝาง วอศ.แพร่