ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ( 30-08-2560 )

วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ดำเนินการสรุปประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ในภาพรวมของทุกภาค และในระดับภาค ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่