ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ( 30-05-2560 )

ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก