ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการนำชุดการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอนภาษาไทยไปใช้ในสถานศึกษา ( 18-05-2560 )

ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการนำชุดการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอนภาษาไทยไปใช้ในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่