ภาพกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ( 25-04-2560 )

ในวันที่ 20 เมษายน 2560 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือพร้อมคณะเข้ากราบพระบรมศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร